Додаток 1 до Публічного договору                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

надання телекомунікаційних послуг директор                                                                      ПП «НЕМІ»

ПП «НЕМІ» від 10.01.2022                                                                                                    ____________ Контарев М.О.

Офіційні Правила Акції «ЛЕГКИЙ СТАРТ» (перепідключення, приватний сектор)

Ці офіційні правила (далі за текстом – «Правила») визначають умови участі та проведення Акції, строки, територію проведення Акції, заохочення, механіку та умови отримання заохочень Учасниками Акції.

Організатор акції – Приватне підприємство «НЕМІ», що знаходиться за адресою: 07801, Київська область, смт. Бородянка, вулиця Центральна , 351А, код ЄДРПОУ: 40223740, тел.(044,097,073) 580-85-00.

Визначення термінів:

«Абонент» (або «діючий Абонент») – фізична особа, яка вже оформила договірні відносини з Провайдером та отримує послуги протягом певного періоду.

«Акційна пропозиція» (далі – Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та популяризацію послуг Мережі «НЕМІcom». Акція проводиться на безоплатних засадах, має на меті рекламування, сприяння продажу послуг Організатора та організована за рахунок Організатора.

«Діючий абонент» – споживач послуг (фізична особа), який: здійснив процедуру реєстрації

(перереєстрації), яка є свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов договору; був підключений до обладнання провайдера; отримує послуги відповідно до чинних тарифів, переліку телепрограм, що входять до певного пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання послуг провайдера.

«Заохочення» – під «заохоченням» слід розуміти надання права отримати Знижку на спеціальних умовах, що визначені розділом 4 цих Правил.

«Інформація про Акцію» – інформація про Акцію, Офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася у період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті nemicom.ua.

«Мережа NEMIcom» – багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої технологічно пов’язані між собою.

«Місяць користування послугами» – період користування Абонентом послугами тривалістю в 30 днів.

«Новий абонент» – фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Провайдером та отримувати послуги, але ще не сплатила послугу, та/або не була підключена до обладнання Провайдера.

«Підключення до Провайдера» – це проведення монтажних і технічних робіт спеціалістами сервісної служби зі сторони Провайдера, а також проведення робіт з програмування спеціалістами служби технічної підтримки та створення і налаштування ними Особистого кабінету Абонента та надання даних для його авторизації та посилань на офіційний сайт та інформаційні канали в месенджерах та сторінки в соціальних мережах.

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни і доповнення до них, та будь-які документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до підписання, з метою участі у Акції та отримання Заохочення.

«Провайдер» – Приватне підприємство «NEMI»,зареєстроване в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2036 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України за № 111-5015/111 від 05.11.2020 року, або інший Оператор/Провайдер, якому ПП «НЕМІ» передало право надавати від імені ПП «НЕМІ» послугу доступу до Мережі NEMIcom.

 «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – проміжок часу між датою початку і датою закінчення Акції, протягом якого Абонент може виконати умови Акції (взяти участь у Акції), чим погоджується з умовами Акції.

«Тарифний пакет» – набір технічних, кількісних і вартісних параметрів послуги, на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.

«Територія проведення Акції» – територія України, де є технічна можливість підключення до Мережі «NEMIcom», та мешканець якої має право взяти участь в Акції.

 1. Участь в Акції

1.1. В Акції можуть брати участь лише нові Абоненти ПП «НЕМІ», які перепідключаються від іншого провайдера, що надає послуги інтернет-зв’язку через оптоволоконну мережу.. Участь в Акції неповнолітніх, недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їх представників у порядку, визначеному законодавством України.

1.2. У випадку, якщо в момент надання Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання Заохочення.

1.3. Обмеження щодо участі в акції Організатор Акції може змінити шляхом внесення змін до цих Правил.

 1. Умови і механіка Акції

2.1. Активувати вибраний тарифний план шляхом внесення попередньої оплати в розмірі обраного тарифу за 2 місяці та отримати заохочення у вигляді зарахування на особистий рахунок 1000 гривень можуть Абоненти, які не мають підключення до мережі NEMIcom за вказаною адресою і перепідключаються від іншого оператора, який надає інтернет-зв’язок через оптоволоконну мережу та подали заявку на підключення в період проведення Акції, звернувшись до оператора будь-яким із наведених нижче способів:

– залишити заявку на підключення тарифного плану на сайті nemicom.ua,

– залишити заявку на підключення за телефоном (044,097,073) 580-85-00;

– залишити заявку на підключення написавши листа на електронну пошту: info@nemicom.ua .

2.2. Абонент має право у період проведення Акції (з 10.01.2022 року по 31.12.2022 року) підключити  вибраний тарифний план користування послугами інтернет-зв’язку.

2.3. При замовленні обраного тарифу абоненту надається доступ до Інтернету на швидкості, яка відповідає діючим тарифним планам, та право отримати на особистий активований абонентський рахунок 1000 гривень.

2.4. Вартість робіт по підключенню до мережі NEMIcom є безкоштовною, абонентом сплачуються лише матеріали та телекомунікаційне обладнання, яке використовується для його підключення (оптичноволоконний кабель, арматура, PON термінал). Вартість оптоволоконного кабелю: 7 грн. за метр.

2.5. Участь в Акції можлива лише на умовах обрання тарифного плану, внесення абонентської плати за 2 місяці на активований абонентський рахунок та укладення договору про надання телекомунікаційних послуг строком на 18 (вісімнадцять) місяців і письмовою згодою з правилами Акції. Розірвання договору Абонентом раніше ніж за 18 (вісімнадцять) місяців з дати укладення договору тягне за собою штрафні санкції в розмірі 1000 гривень.

2.6. Після закінчення періоду дії акційних умов абонент, який користувався акційним заохоченням буде автоматично переведений на актуальний регулярний пакет за яким підключений, або на інший актуальний тариф за бажанням абонента.

 1. Строк та територія проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції – з 10 січня 2022 року до 31 грудня 2022 року включно.

3.2. Заявку на акційне підключення необхідно залишити до 31 грудня 2022 року включно.

3.3. Терміни проведення Акції можуть бути змінені за рішенням Організатора, шляхом

внесення змін до цих Правил та повідомлення через офіційний сайт та інформаційні канали в месенджерах та сторінки в соціальних мережах.

3.4. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни термінів Акції.

 1. Заохочення по акції

4.1. Учасник, що виконає умови вказані в п.2 отримає право на безкоштовне підключення до мережі NEMIcom та вибраного тарифу, а також додаткове внесення 1000 гривень на особистий рахунок.

4.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом, або будь-яким іншим благом не

допускається.

 1. Умови та строки отримання права на Заохочення

5.1. Акція діє для нових Абонентів, які проживають  у межах покриття  мережі NEMIcom та мають технічну можливість підключення до Мережі на швидкості до 100 мбіт/с. та вище.

5.2. Заохочення нараховуються автоматично з моменту активації особистого рахунку.

 1. Обмеження

6.1. В Акції не можуть взяти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

6.2. Акційні пропозиції можуть не поєднуються з іншими акціями та спеціальними пропозиціями та їх можна активувати лише 1 раз.

6.3. Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які були користувачами послуг Мережі NEMIcom за місцем їх надання протягом останніх 3-х календарних місяців.

 1. Інші Умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочення здійснюється шляхом розміщення на веб-сайті nemicom.ua та операторами call-центру (тел. (044,097,073)580-85-00). Крім того, інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою повідомлення через офіційний сайт і інформаційні канали в месенджерах, сторінки в соціальних мережах, а також розміщення та розповсюдження рекламних матеріалів.

7.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

7.3. Організатор Акції залишає за собою право не надавати Заохочення у випадку, якщо Акцію буде скасовано.

7.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у разі їх затвердження Організатором Акції, шляхом внесення змін до цих Правил.

7.5. Акція направлена на популяризацію послуг ПП «Мережа NEMIcom». Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди.

7.6. Усі Учасники Акції автоматично погоджуються із зазначеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

7.7. Беручи участь в Акції, Учасники, з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», надають дозвіл (згоду) на отримання, обробку і використання персональних даних для належного виконання умов Акції.

«______»  _________________ 2022р.

Представник від Провайдера                                                                          Новий абонент

_________________ Контарев М.О.                                                     ___________________ (_____________________)

Додаток 1 до Публічного договору                                                                            «ЗАТВЕРДЖУЮ»

надання телекомунікаційних послуг директор                                                                      ПП «НЕМІ»

ПП «НЕМІ» від 01.01.2022                                                                                                    ____________ Контарев М.О.

Офіційні Правила Акції «ЛЕГКИЙ СТАРТ» (нове підключення, приватний сектор)

Ці офіційні правила (далі за текстом – «Правила») визначають умови участі та проведення Акції, строки, територію проведення Акції, заохочення, механіку та умови отримання заохочень Учасниками Акції.

Організатор акції – Приватне підприємство «НЕМІ», що знаходиться за адресою: 07801, Київська область, смт. Бородянка, вулиця Центральна , 351А, код ЄДРПОУ: 40223740, тел.(044,097,073) 580-85-00.

Визначення термінів:

«Абонент» (або «діючий Абонент») – фізична особа, яка вже оформила договірні відносини з Провайдером та отримує послуги протягом певного періоду.

«Акційна пропозиція» (далі – Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та популяризацію послуг Мережі «НЕМІcom». Акція проводиться на безоплатних засадах, має на меті рекламування, сприяння продажу послуг Організатора та організована за рахунок Організатора.

«Діючий абонент» – споживач послуг (фізична особа), який: здійснив процедуру реєстрації

(перереєстрації), яка є свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов договору; був підключений до обладнання провайдера; отримує послуги відповідно до чинних тарифів, переліку телепрограм, що входять до певного пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання послуг провайдера.

«Заохочення» – під «заохоченням» слід розуміти надання права отримати Знижку на спеціальних умовах, що визначені розділом 4 цих Правил.

«Інформація про Акцію» – інформація про Акцію, Офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася у період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті nemicom.ua.

«Мережа NEMIcom» – багаторівнева структура, яка складається з кабельної мережі, мережевого обладнання та інформаційної системи, частини якої технологічно пов’язані між собою.

«Місяць користування послугами» – період користування Абонентом послугами тривалістю в 30 днів.

«Новий абонент» – фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Провайдером та отримувати послуги, але ще не сплатила послугу, та/або не була підключена до обладнання Провайдера.

«Підключення до Провайдера» – це проведення монтажних і технічних робіт спеціалістами сервісної служби зі сторони Провайдера, а також проведення робіт з програмування спеціалістами служби технічної підтримки та створення і налаштування ними Особистого кабінету Абонента та надання даних для його авторизації та посилань на офіційний сайт та інформаційні канали в месенджерах та сторінки в соціальних мережах.

«Правила» – ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни і доповнення до них, та будь-які документи, згоди, зобов’язання, що є обов’язковими до підписання, з метою участі у Акції та отримання Заохочення.

«Провайдер» – Приватне підприємство «NEMI»,зареєстроване в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій за № 2036 згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації України за № 111-5015/111 від 05.11.2020 року, або інший Оператор/Провайдер, якому ПП «НЕМІ» передало право надавати від імені ПП «НЕМІ» послугу доступу до Мережі NEMIcom.

 «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – проміжок часу між датою початку і датою закінчення Акції, протягом якого Абонент може виконати умови Акції (взяти участь у Акції), чим погоджується з умовами Акції.

«Тарифний пакет» – набір технічних, кількісних і вартісних параметрів послуги, на основі яких Провайдер проводить визначення вартості послуг, що надаються Абоненту. Тарифні пакети встановлюються Провайдером.

«Територія проведення Акції» – територія України, де є технічна можливість підключення до Мережі «NEMIcom», та мешканець якої має право взяти участь в Акції.

«Учасник Акції» – абонент, який виконав вимоги, необхідні для участі в Акції, з метою задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

 1. Участь в Акції

1.1. В Акції можуть брати участь лише нові Абоненти. Участь в Акції неповнолітніх, недієздатних або частково дієздатних осіб здійснюється через їх представників у порядку, визначеному законодавством України.

1.2. У випадку, якщо в момент надання Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі не надається право на отримання Заохочення.

1.3. Обмеження щодо участі в акції Організатор Акції може змінити шляхом внесення змін до цих Правил.

 1. Умови і механіка Акції

2.1. Активувати вибраний тарифний план шляхом внесення попередньої оплати та отримати заохочення у вигляді зарахування на особистий рахунок 100 гривень можуть нові Абоненти, які не мають підключення до мережі NEMIcom чи іншої оптоволоконної мережі за вказаною адресою та подали заявку на підключення в період проведення Акції, звернувшись до оператора будь-яким із наведених нижче способів:

– залишити заявку на підключення тарифного плану на сайті nemicom.ua,

– залишити заявку на підключення за телефоном (044,097,073) 580-85-00;

– залишити заявку на підключення написавши листа на електронну пошту: info@nemicom.ua .

2.2. Абонент має право у період проведення Акції (з 10.01.2021 року по 31.12.2022 року) підключити  вибраний тарифний план користування послугами інтернет-зв’язку.

2.3. При замовленні обраного тарифу абоненту надається доступ до Інтернету на швидкості, яка відповідає діючим тарифним планам, та право отримати на особистий активований абонентський рахунок 100 гривень.

2.4. Вартість робіт по підключенню до мережі NEMIcom є безкоштовною, абонентом сплачуються лише матеріали та телекомунікаційне обладнання, яке використовується для його підключення (оптичноволоконний кабель, арматура, PON термінал). Вартість оптоволоконного кабелю: на відстані від муфти до будинку до 100 метрів – безкоштовно, понад 100 метрів – 7 грн за метр.

2.5. Участь в Акції можлива лише на умовах обрання тарифного плану, внесення абонентської плати за 2 місяці на активований абонентський рахунок та укладення договору про надання телекомунікаційних послуг строком на 18 (вісімнадцять) місяців і письмовою згодою з правилами Акції. Розірвання договору Абонентом раніше ніж за 18 (вісімнадцять) місяців з дати укладення договору тягне за собою штрафні санкції в розмірі 500 гривень.

2.6. Після закінчення періоду дії акційних умов абонент, який користувався акційним заохоченням буде автоматично переведений на актуальний регулярний пакет за яким підключений, або на інший актуальний тариф за бажанням абонента.

 1. Строк та територія проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції – з 10 січня 2022 року до 31 грудня 2022року включно.

3.2. Заявку на акційне підключення необхідно залишити до 31 грудня 2022 року включно.

3.3. Терміни проведення Акції можуть бути змінені за рішенням Організатора, шляхом

внесення змін до цих Правил та повідомлення через офіційний сайт та інформаційні канали в месенджерах та сторінки в соціальних мережах.

3.4. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни термінів Акції.

 1. Заохочення по акції

4.1. Учасник, що виконає умови вказані в п.2 отримає право на безкоштовне підключення до мережі NEMIcom та вибраного тарифу, а також додаткове внесення 100 гривень на особистий рахунок.

4.2. Заміна Заохочення грошовим еквівалентом, або будь-яким іншим благом не

допускається.

 1. Умови та строки отримання права на Заохочення

5.1. Акція діє для нових Абонентів, які проживають у населених пунктах в межах покриття  мережі NEMIcom та мають технічну можливість підключення до Мережі на швидкості до 100 мбіт/с. та вище.

5.2. Заохочення нараховуються автоматично з моменту активації особистого рахунку.

 1. Обмеження

6.1. В Акції не можуть взяти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

6.2. Акційні пропозиції можуть не поєднуються з іншими акціями та спеціальними пропозиціями та їх можна активувати лише 1 раз.

6.3. Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які були користувачами послуг Мережі NEMIcom за місцем їх надання протягом останніх 3-х календарних місяців.

 1. Інші Умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання Заохочення здійснюється шляхом розміщення на веб-сайті nemicom.ua та операторами call-центру (тел. (044,097,073)580-85-00). Крім того, інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою повідомлення через офіційний сайт і інформаційні канали в месенджерах, сторінки в соціальних мережах, а також розміщення та розповсюдження рекламних матеріалів.

7.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

7.3. Організатор Акції залишає за собою право не надавати Заохочення у випадку, якщо Акцію буде скасовано.

7.4. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у разі їх затвердження Організатором Акції, шляхом внесення змін до цих Правил.

7.5. Акція направлена на популяризацію послуг ПП «Мережа NEMIcom». Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, а ці правила не є публічною обіцянкою винагороди.

7.6. Усі Учасники Акції автоматично погоджуються із зазначеними в цих Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися.

7.7. Беручи участь в Акції, Учасники, з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних», надають дозвіл (згоду) на отримання, обробку і використання персональних даних для належного виконання умов Акції.

«______»  _________________ 2022р.

Представник від Провайдера                                                                          Новий абонент

_________________ Контарев М.О.                                                     ___________________ (_____________________)